Φοίτηση στο προαιρετικό μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας  υποβάλλονται ηλεκτρονικά από

Δευτέρα 19/9/2022 και ώρα 13:00 έως και την Δευτέρα 26/9/2022 και ώρα 14:00

στην ηλεκτρονική πλάτφόρμα

https://e-mathiteia.minedu.gov.gr

Η αίτηση όπως και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά απο τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τις όδηγίες που έχουν  αναρτηθεί στη σελίδα του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης μαθητείας.

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην Ζ’ Φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του. 

Aπαραίτητα Δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση!
  • Αντίγραφο Απολυτηρίου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ
  • Αντίγραφο Πτυχίου ΕΠΑΛ
  • Αντίγραφο Ταυτότητας
  • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
  • Αποδεικτικό ΑΦΜ (αν δεν υπάρχει, μπορεί να προσκομιστεί και αργότερα κατά την εγγραφή στο ΕΠΑΛ)

Διαβάστε τις Οδηγίες για τους υποψήφιους/μαθητευόμενους