Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Από την επίσκεψη του τμήματος Β’ Οικονομίας, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, σήμερα 16.11.2022, με την κυρία Κιουρκτσίδου Ιωάννα και Ευαγγελία Ξυνού ως συνοδοί καθηγητές.
Δέος μόνο, μπορεί κάποιος να αισθανθεί, βλέποντας τα αριστουργηματικά, αυτά εκθέματα, που δημιούργησαν, οι πρόγονοι μας 4000 έως 2500 χρόνια πριν.
Ευχαριστούμε, την κυρία Γιώτα Φραγκιουδάκη, φύλακα του Μουσείου, που μας έκλεισε αυτήν την επίσκεψη και μας υποδέχτηκε, τόσο θερμά, καθώς και τη κυρία Άννα Σωτηρέλη, επίσης φύλακα του Μουσείου για την Φιλοξενία.