Επισκεφτείτε μας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

1ου ΕΠΑ.Λ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Εισαγωγή

Η θεσμοθέτηση του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου πιστεύουμε ότι θα διαμορφώσει πλέον ξεκάθαρες σχέσεις μεταξύ καθηγητών, μαθητών και γονέων και οι στόχοι που θα θέτουμε ως σχολική κοινότητα, θα μπορούν σε μεγάλο βαθμό να πραγματοποιούνται. Η έννοια του σχολικού κανονισμού περικλύει το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου μέσα στα πλαίσια της δημοκρατικής οργάνωσής του και αποβλέπουν στη διαμόρφωση  ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος που θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις με αμοιβαίο σεβασμό και αναγνώριση. Κατά την κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας συμμετείχαν όλοι οι φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και εκπρόσωπος του Δήμου. Ο κανονισμός μας – που θα τηρείται από όλους – θα είναι το όπλο μας για την κατάκτηση της γνώσης και της πραγματικής ελευθερίας.

Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας αποδέχονται και ακολουθούν τις αρχές του κανονισμού, με στόχο τη διαμόρφωση ενός δημιουργικού σχολικού και μαθησιακού περιβάλλοντος. Η ευνομία, η συνεργασία, η αυτοπειθαρχία και η συναδελφικότητα εξασφαλίζουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της τάξης. Η διάκριση των ρόλων και η αναγνώριση των ευθυνών συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ήρεμου κλίματος, χωρίς εντάσεις, που στηρίζεται στην επικοινωνία των μελών της σχολικής μονάδας. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργούνται οι ηθικές αξίες, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών και των καθηγητών. Η ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων καθιστά τους μαθητές και τους καθηγητές υπεύθυνα άτομα, που οριοθετούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, βασιζόμενα στην ελεύθερη βούληση και οδηγούμενα στην πρόληψη ενδεχόμενων παραπτωμάτων

Διοικητική Οργάνωση – Ωράριο Λειτουργίας

Η Διεύθυνση 1ου ΕΠΑΛ Καματερού αποτελείται από :

Διευθυντή/ντρια

Σύλλογο Διδασκόντων του 1ου ΕΠΑΛ Καματερού

Υποδιευθυντή/ντρια

Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου είναι ΠΡΩΪΝΟ.

Προσέλευση Και Αποχώρηση Μαθητών - Θέματα Λειτουργίας

Το 1ο ΕΠΑΛ  Καματερού αρχίζει τη λειτουργία του για όλες τις τάξεις του στις 08.15 π.μ. με συγκέντρωση και προσευχή και συμπληρώνει τις 7 ώρες λειτουργίας του στις 14.00

♦ Όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές της πρώτης ώρας οφείλουν να παρευρίσκονται στη συγκέντρωση και προσευχή στο προαύλιο του σχολείου, οι δε εφημερεύοντες καθηγητές πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο το αργότερο στις 08.00 π.μ.  

♦ Κατά τη διάρκεια της πρωινής προσέλευσης και για λόγους ασφάλειας οι μαθητές απαγορεύεται να μένουν συγκεντρωμένοι έξω από την είσοδο του σχολείου.

♦ Μετά την πρωινή συγκέντρωση οι πόρτες του προαυλίου κλείνουν, και η έξοδος των μαθητών δεν επιτρέπεται χωρίς άδεια του Διευθυντή.

♦ Οι μαθητές που δεν βρίσκονται στο προαύλιο το αργότερο μέχρι τις 08.15 π.μ. δεν γίνονται δεκτοί από τον καθηγητή της πρώτης ώρας, με αποτέλεσμα να χρεώνονται με αδικαιολόγητη απουσία. Αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους για τους οποίους δεν ευθύνονται, οφείλουν να απευθύνονται στον Διευθυντή που θα κρίνει αν θα εισέλθουν στην τάξη.

♦ Κανένας μαθητής του σχολείου δεν μπορεί να αποχωρήσει από το σχολείο πριν τη λήξη του προγράμματος. Αν προκύψει σοβαρός λόγος υγείας ή προσωπικός ή οικογενειακός λόγος και χρειαστεί να αποχωρήσει ο μαθητής θα πρέπει να δοθεί άδεια από το Διευθυντή του σχολείου και να ενημερωθεί ο γονέας ή ο κηδεμόνας του μαθητή.

♦ Η μαθητική κοινότητα του 1ου ΕΠΑΛ Καματερού αποτελείται από όλους τους μαθητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι/ες στο σχολείο. Οποιοσδήποτε δεν ανήκει στη μαθητική κοινότητα του ΕΠΑΛ δεν έχει δικαίωμα εισόδου και παραμονής στο χώρο του σχολείου. Οι επισκέπτες (γονείς, φίλοι, συγγενείς κτλ) πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στον Διευθυντή ή στον εφημερεύοντα καθηγητή.

♦ Η προσέλευση και παραμονή μαθητών στο χώρο του γραφείου καθηγητών επιτρέπεται με πρόσκληση των ίδιων των καθηγητών και χωρίς να παρακωλύεται η εργασία των υπόλοιπων καθηγητών.

♦ Στο διάλειμμα όλοι οι μαθητές οφείλουν να βγαίνουν στη αυλή του σχολείου. Η παραμονή τους στις τάξεις δικαιολογείται μόνο όταν είναι ασθενείς και πάρουν άδεια από τον εφημερεύοντα καθηγητή.

♦ Όταν σε έκτακτες περιπτώσεις δεν γίνεται μάθημα σε κάποιο τμήμα λόγω της απουσίας του καθηγητή ή για άλλο λόγο, οι μαθητές δεν πρέπει να ενοχλούν τους συμμαθητές τους και τους καθηγητές που διδάσκουν. Ο πρόεδρος του τμήματος απευθύνεται στον εφημερεύοντα καθηγητή ή στον διευθυντή οι οποίοι φροντίζουν να τους απασχολήσουν δημιουργικά στην τάξη, στη βιβλιοθήκη ή όπου αλλού κρίνουν σκόπιμο  ή  να αναπληρώσουν την ώρα με άλλο καθηγητή/τρια.

Συμπεριφορά Μαθητών

Για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου απαιτείται η συνεργασία όλων των σχολικών παραγόντων δηλ. Δ/νσης Σχολείου, καθηγητών, μαθητών, και γονέων. Για το λόγο αυτό υπάρχουν διατάξεις που οριοθετούν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της μαθητικής κοινότητας του σχολείου, ώστε αυτό να μπορεί να ανταποκριθεί στην αποστολή του.

Κάθε μαθητής/τρια  πρέπει να έχει στο νου του/της  τα εξής:

♦ Έρχομαι στο σχολείο περιποιημένος και καθαρός/η

♦ Η ώρα του σχολείου ξεκινά από τη στιγμή που εισέρχομαι σε αυτό το πρωί, και τελειώνει όταν αναχωρώ το μεσημέρι. Τόσο στο σχολείο όσο και έξω από αυτό φέρομαι πάντα με ευγένεια και σεβασμό.

♦ Δεν καταστρέφω το σχολείο και τον εξοπλισμό του. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς από εμένα, είμαι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσω αμέσως.

♦ Πρέπει να αποφεύγω τις διενέξεις με τους συμμαθητές μου και να λύνω τις οποιεσδήποτε διαφορές μου με τον διάλογο.

♦ Δεν ασχημονώ, δεν βωμολοχώ και δεν χειροδικώ.

♦ Για οποιοδήποτε πρόβλημα που δεν μπορώ να αντιμετωπίσω καταφεύγω στον εφημερεύοντα καθηγητή, στον υπεύθυνο τμήματος καθηγητή ή τέλος στον Διευθυντή.

♦ Σέβομαι την κινητή και την ακίνητη περιουσία του σχολείου.

♦ Δεν ρυπαίνω το σχολικό χώρο και ρίχνω τα απορρίμματα στους ειδικούς κάδους και τα καλάθια που βρίσκονται στο κτίριο και στο προαύλιο, δεν γράφω στα θρανία και τους τοίχους και γενικά δεν καταστρέφω.

♦ Το κάπνισμα απαγορεύεται στον σχολικό χώρο. Ο εθισμός στο κάπνισμα είναι καταστροφικός για την υγεία, την πνευματική και τη σωματική τόσο του καπνιστή, όσο και του παθητικού καπνιστή. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται στους χώρους (κλειστούς και υπαίθριους) του σχολείου. Η παρέκκλιση από τους κανόνες αυτούς συνεπάγεται πειθαρχικές ποινές.

♦ Η χρήση κινητού τηλεφώνου δεν επιτρέπεται στον σχολικό χώρο.

Πειθαρχικά Μετρά - Κυρώσεις – Ποινές – Δικαιώματα

Όργανα πειθαρχικού ελέγχου για επιβολή κυρώσεων είναι :                               

1. Ο/Η διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια

2. Ο Δ/ντης του σχολείου

3. Ο σύλλογος των διδασκόντων.

Για κάθε παρέκκλιση από την προσήκουσα σε μαθητές/τριες συμπεριφορά επιβάλλονται κατά σειρά : Παρατήρηση, Επίπληξη, Ωριαία απομάκρυνση, έως τρεις (3) Ω.Α από τον ίδιο τον διδάσκοντα/σουσα και έως πέντε (5) συνολικά για τον ίδιο μαθητή, συγκαλείται το Συμβούλιο τμήματος. Έως δύο (2) ημέρες αποβολή από τα μαθήματα και τέλος αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

♦ Όταν τιμωρούνται με ωριαία αποβολή από το μάθημα οι μαθητές παραμένουν στο χώρο του σχολείου και απασχολούνται δημιουργικά σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης ή άλλου εκπαιδευτικού.

♦ Ο Σύλλογος των καθηγητών και ο Διευθυντής ενημερώνουν το Βιβλίο εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου αναφορικά με τις επιβληθείσες επιπλήξεις, τις ωριαίες αποβολές και τις αποβολές από τα μαθήματα.

♦ Οι ποινές που επιβάλλονται έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα και μοναδικός στόχος τους είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές το σφάλμα τους και να μην το επαναλάβουν στο μέλλον, αναπτύσσοντας και βελτιώνοντας την κοινωνική τους συμπεριφορά.

Οι μαθητές ζητούν από τους καθηγητές τους :

 ♦ Να σέβονται την προσωπικότητά τους και να τους μιλούν με σεβασμό.

 ♦ Να μην κάνουν διακρίσεις εις βάρος τους.

 ♦ Να τους αντιμετωπίζουν με κατανόηση.

 ♦ Να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη τους.

Απουσίες
  • Το σύνολο των απουσιών του μαθητή/τριας δεν πρέπει να ξεπεράσει τις 114 ή  για όσους παρακολουθούν μόνο μαθήματα ειδικότητας τις 75, διαφορετικά η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.
  • Οι γονείς ενημερώνονται στις αρχές κάθε μήνα. αν οι μαθητές υπερβούν τις 23 απουσίες μέσω της Ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή SMS, ανάλογα με τον τρόπο που επέλεξαν οι ίδιοι με την υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλαν την ημέρα της εγγραφής του μαθητή.τριας στο σχολείο.
Εξωδιδακτικές Δραστηριότητες

♦ Η συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες (παρελάσεις, δραστηριότητες του Δήμου η άλλων φορέων, εκδρομές (μονοήμερες η πολυήμερες) κ.α.) είναι προαιρετική, ωστόσο οι μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της συμμετοχής του σχολείου στα κοινωνικά δρώμενα, και βέβαια στο πλαίσιο και των οικονομικών τους δυνατοτήτων αναφορικά με τις εκδρομές. Οι σχολικοί περίπατοι, σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου (π.χ. ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, ημέρα σχολικού εκφοβισμού) και οι διδακτικές επισκέψεις που πραγματοποιεί το σχολείο αποτελούν τμήμα της σχολικής ζωής και όσοι μαθητές απουσιάζουν λαμβάνουν τις αντίστοιχες απουσίες.

♦ Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης σε κάποιο μουσείο ή αρχαιολογικό χώρο οι μαθητές και οι γονείς ή οι κηδεμόνες ενημερώνονται εκ των προτέρων και υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία επιτρέπουν στους μαθητές τη συμμετοχή τους στην αντίστοιχη σχολική δράση.

♦ Οι σχολικές, οι εθνικές και οι θρησκευτικές γιορτές, όσο και οι άλλες καινοτόμες δράσεις όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση, οι πολιτιστικές δραστηριότητες, γίνονται με πρωτοβουλία και ιδέες των ίδιων των μαθητών, με τη συμμετοχή των μαθητών και την καθοδήγηση και εποπτεία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών.

♦ Η συμμετοχή των μαθητών σε σχολικές δραστηριότητες λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για την επιλογή τους όταν πραγματοποιούνται πολυήμερες σχολικές εκδρομές.

♦ Για την ποιότητα της σχολικής ζωής απαραίτητη είναι η συμμετοχή όλων των μαθητών. Η ομαλή λειτουργία του σχολείου εξαρτάται από τον πολιτισμό και το ενδιαφέρον καθενός. Στο σχολείο πρέπει να επικρατεί κλίμα ελευθερίας, δημοκρατίας, και πολιτισμού.

♦ Οι μαθητικές κοινότητες είναι ελεύθερες να οργανώνουν εκδηλώσεις και να παίρνουν πρωτοβουλίες για θέματα που τους αφορούν σε συνεννόηση με τους καθηγητές τους και τον Δ/ντή.

Παρελάσεις

♦ Οι μαθητές του σχολείου ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στις παρελάσεις εκπροσωπώντας το σχολείο, και αποτίοντας φόρο τιμής στους πεσσόντες κατά τη διάρκεια των εθνικών επετείων. Η προετοιμασία των τμημάτων παρέλασης γίνεται με ευθύνη του καθηγητή Φυσικής Αγωγής.

  ♦ Ο σημαιοφόρος και οι παραστάτες του σχολείου ορίζονται σύμφωνα με τη σχολική νομοθεσία και αντικαθίστανται (μόνο αν προκύψει σοβαρός λόγος) από τους αναπληρωτές τους.

Υποβολή Προτάσεων Και Διεκδίκηση Αιτημάτων

Μέσω της λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων οι μαθητές θέτουν τα θέματα που τους απασχολούν. Η διεκδίκηση των αιτημάτων τους γίνεται με κόσμιο τρόπο και πάντα στα πλαίσια των ισχυόντων νόμων. Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας φροντίζουν να λύνουν τα προβλήματά τους με κατανόηση και διάλογο αποφεύγοντας την ένταση και τις παράνομες πράξεις (καταστροφές, άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας, παρεμπόδιση εισόδου στην τάξη ή και στη σχολική μονάδα).

Επίδοση Και Αξιολόγηση Των Μαθητών

  Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρατηρούν, να κατανοούν και να σέβονται την προσωπικότητα του κάθε μαθητή/τριας και τις ιδιαιτερότητες της οικογένειάς τους. Επιλέγουν τους κατάλληλους διδακτικούς τρόπους και παιδαγωγικές μεθόδους ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.

Ο Εκπαιδευτικός αξιολογεί την επίδοση των μαθητών με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει την ημέρα που θα ενημερωθούν οι γονείς για την πρόοδο των μαθητών/τριών και θα παραλάβουν τους ελέγχους.

Διευθυντής

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας μεριμνά για τη σωστή εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.

♦ Θέτει επιτεύξιμους και υλοποιήσιμους στόχους και φροντίζει να εξασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξή τους.

♦ Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και μεριμνά για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

♦ Μαζί με το Σύλλογο Διδασκόντων φροντίζει για την ασφάλεια των μαθητών και για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και για την καθαριότητα τόσο του εσωτερικού χώρου όσο και του αύλειου χώρου.

♦ Ενημερώνεται για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές και φροντίζει με δημοκρατικό τρόπο να επιλύει τις διαφορές.

♦ Ο Δ/ντής και η Υποδιευθύντρια συμμετέχουν στα Συμβούλια Τμήματος εφόσον τους ζητηθεί από τους εκπαιδευτικούς του τμήματος.

Διδακτικό Προσωπικό

Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας  :

♦ Τηρούν την εκπαιδευτική νομοθεσία, σέβονται την ιεραρχία, συνεργάζονται με το Διευθυντή του σχολείου, τους Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

♦ Έργο των εκπαιδευτικών του σχολείου είναι η διδασκαλία και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών.

♦ Με το χτύπημα του κουδουνιού πηγαίνουν στις αίθουσες διδασκαλίας και είναι υπεύθυνοι για το τμήμα στο οποίο διδάσκουν.

♦ Πρέπει να ενημερώνουν τους γονείς και τους κηδεμόνες για την επίδοση των μαθητών, τις απουσίες τους, τη διαγωγή τους και για τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας.

♦ Οφείλουν να έχουν απενεργοποιημένα τα κινητά τους τηλέφωνα και να προσέρχονται με κόσμια εμφάνιση στο σχολείο.

♦ Προσέχουν ιδιαίτερα τη μορφή της γλώσσας που χρησιμοποιούν στους μαθητές του σχολείου.

♦ Απαγορεύεται να καπνίζουν σε οποιοδήποτε χώρο του σχολείου.

♦ Είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όσο και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

♦ Σέβονται τον κάθε μαθητή και καλλιεργούν στους μαθητές αισθήματα αυτοπειθαρχίας, σεβασμού, δικαιοσύνης. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ήρεμο, δημοκρατικό και συνεργατικό κλίμα για την ομαλότερη διεξαγωγή του μαθήματος.

♦ Αναφέρουν στο Διευθυντή του σχολείου και στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς για την σχολική βία οποιαδήποτε υποψία που τυχόν έχει υποπέσει στην αντίληψή τους.

♦ Συνεργάζονται μεταξύ τους και κυρίως οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας που διδάσκουν στα τμήματα της ίδιας τάξης.

♦ Οι εφημερεύοντες καθηγητές είναι υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία και ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Οι εκπαιδευτικοί συνοδεύουν τους μαθητές/τριες στις εκπαιδευτικές και διδακτικές επισκέψεις τις ημέρες που έχουν μάθημα μαζί τους.

Μαθητές/τριες

♦ Τα σχολικά εγχειρίδια παρέχονται δωρεάν από την πολιτεία, είναι πνευματικά δημιουργήματα και δεν πρέπει να καταστρέφονται. 

♦ Είναι υποχρεωτικό να έχουν μαζί τους όλα τα βιβλία τα οποία κρίνονται απαραίτητα από τον διδάσκοντα/σκουσα καθηγητή/τρια για το μάθημα.

♦ Δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση και η φωτογράφιση στο χώρο του σχολείου, χωρίς άδεια από τη Δ/νση του σχολείου.

♦Η αντιγραφή και η υποκλοπή κατά τη διάρκεια των εξετάσεων τιμωρούνται, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

♦ Για οποιοδήποτε πρόβλημα που δεν μπορούν οι μαθητές να αντιμετωπίσουν μόνοι τους καταφεύγουν στον εφημερεύοντα καθηγητή, στον υπεύθυνο του τμήματός τους καθηγητή ή τέλος στη Διεύθυνση του σχολείου.

♦ Οι μαθητές δεν πρέπει να απουσιάζουν από το σχολείο χωρίς σοβαρό λόγο. Η ελλιπής φοίτηση δημιουργεί προβλήματα στη μαθησιακή διαδικασία και μπορεί να οδηγήσει σε επανάληψη της τάξης.

♦ Δεν επιτρέπεται να βωμολοχούν και να χειροδικούν εντός του σχολείου.

♦ Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν εξωσχολικό. Αν κάποιος εξωσχολικός θελήσει να επικοινωνήσει με κάποιο μαθητή θα πρέπει να πάρει άδεια από τη Διεύθυνση του Σχολείου.

♦ Οι μαθητές μπαίνουν στην αίθουσα μόλις χτυπήσει το κουδούνι και περιμένουν την έναρξη του μαθήματος.  

♦ Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στο προαύλιο του σχολείου και σε περίπτωση κακοκαιρίας να βρίσκονται στο ισόγειο του σχολικού κτιρίου. Η παραμονή τους στις τάξεις δικαιολογείται μόνο όταν είναι ασθενείς και πάρουν άδεια από τον εφημερεύοντα καθηγητή ή από τη Διεύθυνση του σχολείου.

♦ Χρησιμοποιούν τους κοινόχρηστους χώρους προσεκτικά και πολιτισμένα και δεν προκαλούν φθορές.

♦ Είναι πειθαρχημένοι στην τάξη και παρακολουθούν τον καθηγητή με προσοχή, χωρίς να ενοχλούν τους συμμαθητές τους.

♦ Απαγορεύεται άσκηση κάθε είδους βίας (λεκτική, σωματική, ψυχολογική bulling) προς τους άλλους μαθητές και οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις αντίστοιχες εγκυκλίους. Η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να χαρακτηρίζεται από αλληλεγγύη, σεβασμό στην διαφορετικότητα, και ανθρωπισμό.

♦ Κατά τη διάρκεια της παραμονής των μαθητών στο σχολείο η συμπεριφορά τους πρέπει να είναι κόσμια και προς τους συμμαθητές τους και προς τους καθηγητές τους.

♦ Δεν επιτρέπεται κάποιος μαθητής να προσβάλλει ή να υποτιμά άλλο συμμαθητή του για σωματικούς, εθνικούς, θρησκευτικούς ή φυλετικούς λόγους ή άλλους λόγους.

♦ Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφών, αναψυκτικών, καφέ ή τσίχλας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Επίσης, το κάπνισμα και το αλκοόλ απαγορεύονται στο χώρο του σχολείου.

♦ Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δεν επιτρέπεται οι μαθητές να σηκώνονται από τις θέσεις τους ή να συνομιλούν με τους συμμαθητές τους εκτός αν το επιτρέψει ο/η διδάσκων/ουσα για τις ανάγκες του μαθήματος.

♦ Δεν επιτρέπεται να καταστρέφουν τα πράγματα των συμμαθητών τους ούτε τον εξοπλισμό του σχολείου.

Γονείς Και Κηδεμόνες

Οι γονείς στο σχολείο πέρα από τον τυπικό τους ρόλο στη συγκρότηση των υποβοηθητικών συλλογικών οργάνων (Σχολική Επιτροπή, Σχολικό Συμβούλιο, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων) επιτελούν ένα πολύ ουσιαστικό ρόλο μέσω του συλλόγου τους. Ένα ρόλο που απαιτεί τη συνεχή και συστηματική τους συμμετοχή στα τεκταινόμενα του σχολείου και κυρίως τη δυνατότητα προσέγγισης του ευρύτερου χώρου. Ο εκδημοκρατισμός του σχολείου και η ανοιχτή λειτουργία του στον έξω κόσμο καθιστούν το έργο του σχολείου σύνθετο.

♦ Οι γονείς- κηδεμόνες εγγράφουν τον μαθητή στο σχολείο στο τέλος της σχολικής χρονιάς για την επόμενη ή στην αρχή της.

♦ Δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση με την εγγραφή του παιδιού τους, τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να ενημερώνονται (SMS στο κινητό τους τηλέφωνο ή στο e-mail για τις απουσίες του.

♦ Οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για την επίδοση και την πρόοδο των παιδιών τους. Στο τέλος κάθε τετραμήνου οφείλουν να προσέρχονται στο χώρο του σχολείου, για να πάρουν τους ελέγχους προόδου και να ενημερωθούν για τη μαθητική τους επίδοση. Οι γονείς- κηδεμόνες θα πρέπει να ενημερώνονται και να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που τους μεταφέρουν οι μαθητές.

♦ Οι γονείς– κηδεμόνες οφείλουν να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων όταν κληθούν αλλά και του Σχολικού Συμβουλίου και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

♦ Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό κάθε τμήματος για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας το οποίο μπορεί να υπάρχει και να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του μαθητή.

Κυλικείο

Το κυλικείο του σχολείου βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου και χρησιμοποιείται από τους μαθητές του σχολείου μόνο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ή σε περίπτωση απουσίας κάποιου καθηγητή και σε μη αναπλήρωση της διδακτικής ώρας. Δεν επιτρέπεται στους μαθητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων να βρίσκονται στο χώρο του κυλικείου.  Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να ρυπαίνουν τους χώρους του σχολείου μας, αλλά να χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων που βρίσκονται σε κάθε αίθουσα και στον αύλειο χώρο.  Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να εισέρχονται στο χώρο του κυλικείου.  Οι μαθητές εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρο του 15μελούς στην Επιτροπή ελέγχου του κυλικείου.

Συμπέρασμα

Η διαρκής και δημιουργική συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας, αποτελεί το ουσιαστικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του σχολείου. Ωστόσο θεωρούμε ότι η αποδοτική λειτουργία της σχολικής μονάδας προϋποθέτει την σαφή γνώση των δικαιωμάτων αλλά και των υποχρεώσεων του καθενός εντός της κοινότητας αλλά και τον σεβασμό της προσωπικότητας του άλλου.

Η κατάκτηση της γνώσης και η διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή πρέπει να γίνετε σε ένα ευχάριστο  και δημιουργικό σχολικό περιβάλλον, και η τήρηση του σχολικού κανονισμού από όλους,  συμβάλλει αποφασιστικά στην διαμόρφωση ενός ιδανικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για το σχολικό έτος 2020-2021
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Kατεβάστε το αρχείο [367.62 KB]