Επισκεφτείτε μας

Κτηριακές Εγκαταστάσεις & Εργαστήρια

Εξωτερικοί Χώροι
Εργαστηρία - Αίθουσες Εποπτικών Μέσων

Τομέας Πληροφορικής

Τεχνικος εφαρμογών πληροφορικής

Τομέας Υγείας-Πρόνοιας

Βοηθός νοσηλευτή

Τομέας Ηλεκτρολογίας

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηματων και Δικτύων

Τομέας Μηχανολογίας

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Τομέας Οικονομίας - Διοίκησης

Τεχνικός Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών