Κτηριακές Εγκαταστάσεις & Εργαστήρια

Εξωτερικοί Χώροι
Εσωτερικοί Χώροι
Αίθουσα Μηχανολογίας
Αίθουσα Πληροφορικής (μεγάλο εργαστήριο)
Αίθουσα Πληροφορικής (μικρό εργαστήριο)
Αίθουσα Βρεφοκομίας