Τομέας Πληροφορικής

Αίθουσα Πληροφορικής (μεγάλο εργαστήριο)
Αίθουσα Πληροφορικής (μικρό εργαστήριο)