Επισκεφτείτε μας

Δράσεις

Δράσεις Σχολείου

Ενδοσχολική Επιμόρφωση

Πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση των  εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί τεχνικών ειδικοτήτων και στην δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα »